Importaciones El Haz Eelectronico
IMPORTACIONES EL HAZ ELECTRONICO  
 
 
 
Plugs socket y adaptador AC
     
  HZ.4501
2P AC power jack
  HZ.4508
3P AC power jack
  HZ.4515
2P round AC plug to
2P AC jack
  HZ.4502
2P AC power jack
  HZ.4509
110V to 110V
AC adaptador (4mm)
  HZ.4516
2P round AC plug to
2P flat AC jack
  HZ.4503
2P AC power jack
  HZ.4510
2P flat AC plug to
2P round AC jack
  HZ.4517
3P round AC plug to
3P flat AC jack
  HZ.4504
3P AC power jack
  HZ.4511
2P flat AC plug to
2P AC jack
  HZ.4518
2P round AC plug to
2P AC jack
  HZ.4505
3P AC power plug
  HZ.4512
2P flat AC plug to
2P round AC jack
  HZ.4519
2P round AC plug to
2P AC jack
  HZ.4506
3P AC power jack
  HZ.4513
2P flat AC plug to
2P AC jack
  HZ.4520
2P flat AC plug to
2P AC jack
  HZ.4507
3P AC power plug
  HZ.4514
2P round AC plug to
2P flat AC jack
  HZ.4521
2P round AC plug to
2P AC jack
 
 
 
 Telf.: 388 6390 - 388 6393 - 387 2127 Fax: 388 6396 E-mail: ventasg@elhaz.net
Oficina: Jr. Baquelita Nº 379 Urb. San Carlos - S.J.L, Lima - Perú