Importaciones El Haz Eelectronico
IMPORTACIONES EL HAZ ELECTRONICO  
 
 
 
Cable de poder
       
 
  HZ.6101
RVVB 2 x 0.50mm2 6A 250V
RVVB 2 x 0.75mm2 10A 250V
  HZ.6107
SPT-1 18AWGx2C 7A 125V
SPT-2 18AWGx2C 7A 125V
 
  HZ.6102
RVV 3 x 0.50mm2 6A 250V
RVV 3 x 0.75mm2 10A 250V
  HZ.6108
SPT-1 18AWG x 2C 7A 125V
SPT-2 18AWG x 2C 7A 125V
 
  HZ.6103
RVV 3 x 1.5mm2 6A 250V
  HZ.6109
SVT 18AWG x 3C 10A 125V
SJT 18AWG x 3C 10A 125V
16AWG x 3C 13A 125V
(Shielded & Unshielded)
 
  HZ.6104
RVV 3 x 1.0mm2 10A 250V
RVV 3 x 0.75mm2 6A 250V
RVV 3 x 0.5mm2 6A 250V
  HZ.6110
SVT 18AWG x 3C 10A 125V
SJT 18AWG x 3C 10A 125V
(Shielded & Unshielded)
 
  HZ.6105
RVV 3 x 1.0mm2 10A 250V
RVV 3 x 0.75mm2 6A 250V
RVV 3 x 0.5mm2 6A 250V
  HZ.6111
SVT 18AWG x 3C 10A 125V
SJT 18AWG x 3C 10A 125V
(Shielded & Unshielded)
 
  HZ.6106
RVV 3 x 0.75mm2 6A 250V
RVV 3 x 1.0mm2 10A 250V
  HZ.6112
SVT 18AWG x 3C 10A 125V
SJT 18AWG x 3C 10A 125V
(Shielded & Unshielded)
 
 
 
 Telf.: 388 6390 - 388 6393 - 387 2127 Fax: 388 6396 E-mail: ventasg@elhaz.net
Oficina: Jr. Baquelita Nº 379 Urb. San Carlos - S.J.L, Lima - Perú